• یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

مرکز مشاوره

مرکز مشاوره

 

 

 

1-     مشاوره تحصیلی

2-     مشاوره ازدواج

3-     مشاوره خانوادگی

4-     مشاوره تربیتی (تربیت کودک و نوجوان)

5-     مشاوره روانی

6-     مشاوره حقوقی

7-    مشاوره مذهبی

8-   ارائه سخنرانی در دانشگاه و خوابگاه

 

  ارائه خدمات مشاوره بصورت رایگان و با وقت قبلی بوده و زمان مشاوره 45 دقیقه می باشد