• یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

نقل و انتقالات

نقل و انتقالات

 

untitledaks

نقل و انتقالات دانشجویی

 علی رغم  این که به صراحت در دفترچه های راهنمای آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی تأکید شده است که پذیرفته شدگان هر واحد دانشگاهی، بایستی در همان واحد دانشگاهی تا پایان دوره خود تحصیل کرده و تقاضای انتقال به واحدهای دیگر دانشگاهی را نکنند، اما جهت کمک به تعدادی از دانشجویان و خانواده محترم آنان که دارای شرایط خاصی بوده و یا خواهند شد مطابق آن شرایط خاص، نقل و انتقال امکان پذیر است.

aks3مهمترین جزییات آیین نامه نقل و انتقال دانشگاه آزاد

 

     نحوه ثبت درخواست

دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی باید درخواست خود را با اطلاع کامل از مفاد آیین نامه در زمان مقرر در سامانه نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ثبت و با توجه به مورد درخواست نسبت به اسکن مدارک مربوط اقدام کند تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و اعلام نظر درخواست ثبت شده اقدام شود.

بدیهی است دانشجو مسؤول صحت اطلاعات ارائه شده در خصوص شرایط خاص خود خواهد بود و در صورت عدم احراز هر یک از اطلاعات ارائه شده ضمن سلب امکان میهمانی یا انتقال مطابق مقررات انضباطی دانشگاه و قوانین موضوعه با وی برخورد خواهد شد.

     ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس ازدواج و متارکه

انتقال یا میهمانی آن دسته از دانشجویان دختر که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه ازدواج دایم کرده اند به شهر محل زندگی همسر یا نزدیک ترین واحد دانشگاهی به محل زندگی که رشته در آن دایر باشد انجام پذیر است.

انتقال یا میهمانی دانشجویان مرد که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه ازدواج کرده اند به محل سکونت یا اشتغال انجام پذیر است.

انتقال یا میهمانی دانشجویان متاهل زن که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه متارکه کرده اند به شهر محل زندگی خانواده انجام پذیر است.

  ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس خانواده شاهد وایثارگر

الف) درخواست انتقال پذیرفته شدگان مشمول بند2-1 (فرزند و همسرشهید-آزاده، فرزندو همسرآزاده- جانباز 25% تا 75%- فرزندو همسر جانباز50% به بالا) ماده2 از بدو قبولی بدون مراجعه به واحد مبدا به واحدهای دانشگاهی مقصد صادر می شود.

ب) درخواست انتقال دو باره دانشجویان مشمول بند2- 1 (فرزند و همسرشهید- آزاده، فرزندو همسر آزاده- جانباز 25% تا 75%- فرزند و همسر جانباز50% به بالا) ماده 2 با تأیید کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزی انجام پذیر است.

ج) انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش در صورتی که رشته و گرایش تحصیلی دانشجو در واحد مقصد دایر نباشد و تراز پیشنهادی دانشجو در واحد مقصد بالاتر نباشد بلامانع است.

  ضوابط میهمانی دانشجویان بیمار و معلول

انتقال یا میهمانی آن دسته از دانشجویانی که بعد از ثبت نام در آزمون دانشگاه دارای نوعی بیماری از جمله ضایعات پیشرفته، معلولیت جسمی و … شده اند منوط به تأیید مراجع ذی صلاح (حسب مورد: پزشک معتمد واحد یا مرکز دانشگاهی، انجمن های بیماران خاص و کمیسیون های پزشکی) با رعایت مقررات دانشگاه انجام پذیر است.

میهمانی دانشجویانی که قبل از ثبت نام در آزمون دانشگاه دچار نوعی بیماری از جمله ضایعات پیشرفته، معلولیت جسمی و… بوده اند منوط به تأیید مراجع ذی صلاح (حسب مورد: پزشک معتمد واحد یا مرکز دانشگاهی، انجمن های بیماران خاص و کمیسیونهای پزشکی) با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیر است.

     ضوابط میهمانی بر اساس سرپرستی

انتقال یا میهمانی دانشجویانی که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه حکم سرپرستی بستگان درجه یک خود (پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند) را از مراجع ذی صلاح قضایی اخذ کرده اند به محل زندگی خانواده انجام پذیر است. همچنین میهمانی دانشجویانی که قبل از ثبت نام در آزمون دانشگاه حکم سرپرستی بستگان درجه یک خود (پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند) را از مراجع ذی صلاح قضایی اخذ کرده اند به محل زندگی خانواده با رعایت مقررات دانشگاه       انجام پذیر است.

  ضوابط میهمانی بر اساس چند دانشجویی

در صورتی که در یک خانواده بیشتر از یک دانشجو به طور همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل باشند، میهمانی یک نفر یا بیشتر از آنان به سایر واحدهای گروه هم ترازی با موافقت واحد مبدا و مقصد انجام پذیر است.

      ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس جدول هم ترازی

انتقال یا میهمانی دانشجویان به واحدهای هم تراز و پایین تر جدول هم ترازی با موافقت واحد مبدا و مقصد و تأیید سازمان مرکزی با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیر است.

میهمانی از یک گروه جدول همترازی تا دو گروه بالاتر جدول هم ترازی با موافقت واحد مبدا و مقصد و تأیید سازمان مرکزی امکان پذیر است.

میهمانی دانشجویان واحدهای برون مرزی دانشگاه آزاد اسلامی به واحدهای داخل کشور دانشگاه آزاد اسلامی پس از تأیید واحد مبدا معاونت بین الملل دانشگاه و سازمان مرکزی مطابق شهریه واحدهای برون مرزی امکانپذیر است.

میهمانی دانشجویان دانشگاه های دولتی به دانشگاه آزاد اسلامی و بالعکس منوط به موافقت دانشگاه مبدا، مقصد، کمیسیون موارد خاص آموزشی و تأیید کمیسیون موارد خاص نقل و انتقال دانشجویی است.

میهمانی دانشجویان واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی با موافقت واحد مبدا و مقصد و تأیید سازمان مرکزی مطابق شهریه واحدهای بین المللی امکان پذیر است.

  •    ضوابط میهمانی بر اساس فوت والدین، همسر و فرزند

انتقال یا میهمانی دانشجویان مجردی که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه پدر یا مادر و یا دانشجویان متاهلی که همسر با فرزند خود را از دست داده اند با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیر است.

  •      ضوابط میهمان همسر و فرزندان کارکنان

انتقال یا مهیمانی همسر و فرزندان کارکنان تمام وقت رسمی (قطعی- آزمایشی) و قراردادی دانشگاه آزاد اسلامی به محل سکونت خانواده (مطابق حکم کارگزینی) در صورت کسب حداقل 90% نمره قبولی آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب نکند، مجوز دو ترم میهمانی به شرط پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط (گذراندن حداقل 12 واحد درسی در هر ترم میهمانی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکترای حرفه ای با کسب معدل کل 14 و گذراندن حداقل 8 واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل کل 15) پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال صادر خواهد شد، در غیر این صورت دانشجو برای ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد.

    ضوابط انتقال یا میهمانی همسر و فرزندان اعضای هیأت علمی

انتقال یا میهمانی فرزندان و همسر اعضای هیأت علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) و پیمانی دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه علمی مربی و بالاتر در صورت احراز شرایط (کسب حداقل 90% نمره قبولی آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد) و دایر بودن رشته گرایش و مقطع تحصیلی به شهر محل خدمت عضو هیأت علمی (مطابق حکم کارگزینی) با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیر است.

انتقال یا میهمانی فرزندان اعضای هیأت علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه علمی مربی و بالاتر که در دانشگاه های دولتی پذیرفته شده اند بر اساس دستور العمل اجرایی مورد توافق با تأیید و معرفی نامه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با رعایت مقررات دانشگاه انجام پذیر است.

انتقال یا میهمانی فرزندان اعضای هیأت علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) با مرتبه علمی مربی و بالاتر دانشگاههای دولتی که در هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده اند بر اساس دستورالعمل اجرایی مورد توافق ضمن احراز شرایط (کسب حداقل 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده در مقصد) به شهر محل خدمت عضو هیأت علمی (در صورت دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی دانشجو) انجام پذیرفته است.

تبصره 1: چنان چه دانشجوی متقاضی انتقال طبق ضابطه   علمی حداقل 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب نکند. مجوز دو ترم میهمانی به شرط پیشرفت در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط (گذراندن حداقل 12 واحد درسی در هر ترم میهمانی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکترای حرفه ای با کسب معدل کل 14و گذراندن حداقل 8 واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل کل 15) پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال صادر خواهد شد در غیر این صورت دانشجو برای ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد.

تبصره 2: چنان چه رشته دانشجو در شهر محل اشتغال دایم به کار هیأت علمی شاغل (نه محل ماموریت یا سکونت) دایر نباشد انتقال یا میهمانی دانشجو به نزدیک ترین واحد دانشگاهی هم جوار در صورت احراز شرایط امکان پذیر است.

     ضوابط میهمانی ورزشکاران و قهرمانی ملی

میهمانی (یک ترم) ورزشکارانی که در عضویت تیم ملی فدراسیون های ورزشی بوده و فدراسیون مربوطه به وجود ورزشکار جهت شرکت در اردوهای تیم ملی نیاز دارد با ارائه احکام قهرمانی کشوری یا بین المللی (آسیایی و جهانی) و معرفی نامه از سوی فدراسیون های مربوطه و تأیید معاونت ورزشی دانشگاه امکان پذیر است.

       ضوابط میهمانی همسر و فرزندان مسؤولان

میهمانی همسر و فرزندان افراد مشمول بندهای “ج” و “د” ماده 71 قانون خدمات کشوری تا پایان سال تحصیلی که در مسؤولیت مربوط انجام وظیفه می کنند به محل ماموریت و یا نزدیک ترین شهر به محل اشتغال با رعایت مقررات دانشگاه قابل انجام خواهد بود .

   موارد خاص

در مواردی که دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی واجد هیچ یک از شرایط آیین نامه نباشد در خواست میهمانی دانشجو پس از ثبت در سامانه به همراه مدارک و مستندهای ارسالی از طرف دانشجو در کمیسیون نقل و انتقال موارد خاص دانشجویی مطرح و اعلام نظر می شود.

      نحوه بررسی و مدارک مورد نیاز

تمام دانشجویان جهت انجام امور نقل و انتقال باید از طریق سامانه نقل و انتقال دانشجویی در زمان مقرر اقدام کنند و نیازی به مراجعه به واحدهای دانشگاهی مبدا، مقصد و سازمان مرکزی نیست.

انتقال یا میهمانی دانشجویان در صورت احراز شرایط مندرج در آیین نامه و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی در واحد مقصد و نداشتن منع آموزشی امکان پذیر است.

واحد دانشگاهی مؤظف است صحت مدارک ارسالی دانشجویان متقاضی انتقال یا میهمانی را ضمن مطابقت با اصل بررسی و در آرشیو بانک اطلاعاتی دانشجو جهت نظارت بعدی ناظران سازمان مرکزی نگهداری کند.

انتقال دایم دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه فقط یک بار در طول تحصیل امکان پذیر است.

انتقال دایم دانشجویان در تمامی موارد آئین نامه در نیمسال آخر تحصیل ممنوع است.

میهمانی دانشجویانی که بدون آزمون پذیرش شده اند به واحدهایی که پذیرش بدون آزمون دارند پس از تأیید واحد مبدا واحد مقصد و سازمان مرکزی امکان پذیر است و در صورتی که شهر مورد درخواست دانشجو، پذیرش بدون آزمون نداشته باشد حداکثر می تواند و ترم میهمانی شود.

انتقال دانشجویانی که بدون آزمون پذیرش شده اند به واحدهایی که پذیرش بدون آزمون دارند پس از تأیید واحد مبدا، واحد مقصد، مرکز آزمون و سازمان مرکزی امکان پذیر است.

واحدها و مراکز دانشگاهی مقصد باید پس از پایان هر نیمسال میهمانی لیست نمره های دانشجویان میهمان را در اسرع وقت جهت درج در سوابق و پرونده آموزش آنان به واحد مبدا ارسال کنند، بدیهی است این گونه دانشجویان باید در هر نیمسال میهمانی ضمن اخذ لیست دروسی از واحد مبدا جهت ثبت نام به واحد مقصد مراجعه کنند.

در خواست نقل و انتقال پذیرفته شدگان ورودی جدید در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه از بدو قبولی به واحد مقصد امکان پذیر و بدیهی است در خواست نقل و انتقال سایر دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه پس از گذشته یک نیمسال از قبولی ضمن ثبت نام در واحد دانشگاهی مبدا امکان پذیر است.

نقل و انتقال دانشجویانی که در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش شده اند پس از گذشته یک نیمسال از قبولی در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه امکان پذیر است.

نقل و انتقال دانشجویان واحدهای الکترونیکی ممنوع است.

دریافت پایان نامه دانشجوی میهمانی در صورت نداشتن منع آموزشی با نظر معاونت آموزشی واحدهای دانشگاهی مبدا و مقصد و تأیید کمیسیون موارد خاص دانشجویی امکان پذیر است.

     هزینه بررسی مدارک انتقال و میهمانی

دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی جهت ثبت درخواست خود در سامانه معاونت دانشجویی دانشگاه باید نسبت به پرداخت هزینه بررسی مدارک اقدام کند.

سرکارخانم فرحناز جلیلی دانشجوی فوق لیسانس رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی مسؤولیت انجام امور مربوط به نقل و انتقالات دانشجویی را بر عهده دارند.